in 't Wasdom

Toegang tot kennis

Archive for the ‘APA-regels’ Category

januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Literatuurlijst (APA-style)

Bolas ontwikkelde een eigen tool voor de opmaak van de literatuurlijst. Je kunt die tool gebruiken op de projectpagina met het bronnenoverzicht. Klik op REF (rode pictogram), kies daarna het type bron en vul tot slot de gele velden in. Als de gevraagde velden zijn ingevuld wordt het REF pictogram groen. Er is een tutorial die je wegwijs maakt in het gebruik van de tool.

januari 3rd, 2020 by Renske ter Avest

Datum van raadpleging – volgens APA-regels

Ga naar je projectbronnen en klik op REF

Een gebruiker vroeg mij waarom de datum van raadpleging (bij een artikel of boek) niet wordt opgenomen in de literatuurlijst. Haar was geleerd die datum altijd te vermelden. Dat is helaas een misverstand.

Het vermelden van de datum van raadpleging is alléén nodig bij veranderbare webpagina’s. Bij een journal, tijdschriftartikel of boek is er altijd een publicatiedatum. En er is een garantie dat de bron vindbaar blijft (in bibliotheek en/of digitaal databankbestand). Een redacteur of team heeft naar de inhoud gekeken en in orde bevonden. Klaar voor publicatie. Met een datum (of jaartal) erop. Daarna is het niet meer mogelijk iets te veranderen!

Een gewone webpagina zoals een weblog valt onder ‘digitale bron’. De extra optie die je dan bij je projectbronnen kunt (of zelfs moet) aanvinken is: “bon is aan verandering onderhevig”. De auteur (een websiteeigenaar) kan altijd alles veranderen of zelfs een webpagina weggooien. Dat zegt iets over de betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) van zo’n bron. Hij is vaak niet meer vindbaar. Een literatuurlijst met alléén veranderbare bronnen (“geraadpleegd op …”) maakt dus géén stevige indruk. De bronnen zijn minder betrouwbaar, omdat de toekomstige vindbaarheid onzeker is.

Je past je bronverwijzing in 3 stappen aan: ga naar je projectbronnen (1) en klik daarna op de REF (rode icon) van de bron (een webpagina) die je wilt aanpassen (2). Kies bij het type bron, “digitale bron” (3) en vink de optie “bron is aan verandering onderhevig” aan.

Vul zo nodig ook de andere gevraagde velden in. Is dat gedaan dan verandert de kleur van de icon (REF) van rood in groen. Er is een tutorial voor het maken van een literatuurlijst met het programma bolas.

januari 3rd, 2020 by Renske ter Avest

APA-richtlijnen

Enige tijd geleden kwam een boekje uit over de APA-richtlijnen. Een handig hulpmiddel om te achterhalen hoe je een boek, artikel, journal, digitale bron (webpagina), dissertatie etc. – het type bron – volgens APA-regels moet beschrijven.

Het boekje is geschreven voor het Hoger Onderwijs. Leerlingen in de bovenbouw van het VO kunnen er, denk ik, ook prima gebruik van maken.

Het boekje is handig als naslagwerk. Het is van belang om snel te kunnen zien of je literatuurlijst gevarieerd is samengesteld (niet alleen internetbronnen, die maar al te vaak verdwijnen). Die variatie kun je aflezen uit je literatuurlijst. 

Bolas heeft haar eigen APA-tool ontwikkeld. Je kunt die tool gebruiken op de pagina waar je bronnen staan. Klik op REF (rode pictogram), kies daarna het type bron en vul vervolgens de gevraagde velden in. Als alle velden juist zijn ingevuld wordt het REF pictogram groen. Er is een tutorial die je wegwijs maakt in het gebruik van de tool.

december 16th, 2019 by Jaap de Jong

Zin in elke dag

Op 4 december 2019 promoveerde Gert Vierwind, docent aan de Chr. Hogeschool Ede, aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op Zin in elke dag. Een onderzoek naar alledaags ritueel handelen van adolescenten in de residentiële jeugdhulp. Zoals dat hoort in een geleerd werk is er ook een bronnenlijst of bibliografie opgenomen.

Zowel voor de bibliografie als de tekstverwijzingen werd de applicatie BOLAS gebruikt. Wij feliciteren de jonge doctor met het fraaie resultaat van zijn studie. Een boek om trots op te zijn met een prachtige, betekenisvolle, vormgeving.

De studie van Vierwind is opgenomen in Narcis en daarom ook vindbaar in Laelaps.

Wil je meer weten over het gebruik van de APA-tool binnen Bolas voor het opmaken van je bibliografie? Klik dan hier voor de tutorial Literatuurlijst opstellen volgens APA-richtlijnen. In de QuickStart van BOLAS vind je de andere tutorials.