Slimmer zoeken, beter vinden, sneller opslaan!

Ontwikkel informatievaardigheden bij docenten en leerlingen

De nulmeting van BOLAS geeft zicht op je digitale geletterdheid en reikt je de tools aan om die te verbeteren.

De rapportagetool van BOLAS geeft zicht op je zoekgedrag. Je kunt je goed verantwoorden en je zoekacties verbeteren.

Met BOLAS maakt je in een oogwenk een literatuurlijst die aan de (APA-)eisen voldoet. Dan kun je daarna gemakkelijker praten over de betrouwbaarheid van je bronnen.

Met de BOLAS-knop sla je met één klik een citaat op en met nog zo’n klik verwerk je de bron in een tekst. Lekker makkelijk.

BOLAS is ook een prima platform voor het delen en begeleiden van bronnen/documenten in projectgroepen van twee of méér personen.

Kortom: BOLAS is een geschikte tool voor het verbeteren van de digitale geletterdheid binnen het voortgezet en hoger onderwijs

Scholen die met BOLAS werken

Stedelijk Gymnasium Haarlem
Calvijn College Goes
VanderCapellen
Coornhert Gymnasium
Met BOLAS speelt u net als deze scholen in op de 21 Century Skills zoals geïnitieerd door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), platform Onderwijs2032 en Kennisnet

Waarom informatievaardigheden?

Omdat je …

 • kritisch wilt nadenken over de inhoud van bronnen.

 • zelf de regie in handen wilt houden bij het zoeken naar informatie: jij bepaalt wat Google vindt en niet het algoritme van Google.

 • inziet dat je sneller tot de kern komt als je gebruik maakt van databanken en/of boeken.

 • een digitaal geletterd mens wilt zijn.

De journalist en historicus Ewoud Sanders over informatievaardigheden

Met BOLAS leren leerlingen kritisch en handig omgaan met informatie en bronnen

 • Leer Google kritischer te hanteren & doorzoek gevalideerde content

 • Toegang tot databankcatalogus met 500+ vakspecifieke databanken

 • Inzicht in zoekstrategieën, brongebruik en voortgang van leerlingen

 • Voorbereiding op eisen van vervolgopleiding

 • Integratie in bestaande onderwijs-opdrachten, zoals profielwerkstuk

 • Aansluitend bij 21st Century Skills advies van slo en Kennisnet

 • Aanbevolen door zoekspecialist Ewoud Sanders (zie video)

Alle functionaliteiten

Onze aanpak

BOLAS biedt de school een structuur om een schoolbrede leerlijn (digitale) informatievaardigheden vorm te geven. De betrokkenheid van docenten is daarbij van groot belang. Dit realiseert BOLAS door de volgende aanpak.

Nulmeting docenten

Elke docent start met een nulmeting. Deze screening geeft aan wat je wel en niet weet en waarvan je nog niet wist dat je het nog niet wist. Dat laatste is – met de snelle ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar – iets waar docenten regelmatig tegenaan lopen.

Trainingsworkshop op-maat

BOLAS biedt voor docenten naast een knoppencursus ook op maat uitgebreide workshops aan, om verder te werken aan hun informatievaardigheden. Dan zijn de docenten vertrouwd genoeg met de materie om de leerlingen goed te begeleiden.

Aan de slag met leerlingen/studenten

Docenten hebben een eigen licentie waarmee ze aan de slag kunnen én waarmee ze mee kunnen kijken met de leerlingen/studenten in hun individuele (afstudeer)opdracht, PO of in een gezamenlijk profielwerkstuk (PWS). De docenten kunnen naast de analyse hoe een leerling/student het informatieproces heeft aangepakt, ook zien wie wat heeft gedaan.

Neem contact op

Wat zeggen gebruikers?

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief!

Partners van BOLAS

Klik voor meer informatie