In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – boek

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De vindplaatsgegevens zijn bij ieder type bron anders. Bij een boek gaat het om de plaats van uitgave en de uitgever.

Als de naam van de uitgever ontbreekt kan de waarde van de bron moeilijker worden ingeschat. Vrijwel alle uitgevers bouwen aan een specialisme (een fonds) en ontwikkelen naam en faam bij de begeleiding van auteurs. Aan de kracht van het fonds (en het auteursbestand) ontlenen uitgevers hun marktwaarde en aantrekkelijkheid.

Indien aanwezig is het advies om in de bibliografie de verwijzing naar de gedrukte versie van het boek te geven. Dit laatste geldt ook voor een gedigitaliseerd boek. Internetlinks laat je in dat geval weg. Deze handelwijze is meer professioneel vanwege het tijdelijke karakter van veel internetlinks (met uitzondering van de zgn. DOI). Bovendien verliest de lezer veel details die wel degelijk relevant zijn (uitgever, jaar van uitgave, fonds etc.)

Bij een e-book waarvan geen gedrukte versie bestaat neem je de (stabiele) internetlink over van de uitgever (meestal is dat een stabiele link, een zgn. DOI).

Hieronder een voorbeeld over twee manieren van verwijzen (A) en de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag 

(1) …. In de distributie van de kinderliteratuur verandert er in de eerste jaren na de oorlog weinig. De verspreiding gebeurt via uitgevers – georganiseerd binnen de verzuilde samenleving – die gebruik maken van bekende illustratoren uit de zuil. Zo verzorgt Tjeerd Bottema alle illustraties in deel tien in de serie Jaap en Gerdientje van Anne de Vries (1952) en ….

(2) …. In deel tien van Jaap en Gerdientje is een illustratie van de hand van Tjeerd Bottema opgenomen. Bij een verhaal over Thomas à Kempis tekent hij een stadsgezicht met de beroemde Zwolse Peperbus waar zich overigens de resten van à Kempis bevinden  (Vries, 1952, p. 14) ….

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie (gebruik bij voorkeur de bronweergave vlg. de gedrukte versie)

Vries, A. de (1952). Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi. Met illustraties van Tjeerd Bottema. ‘s-Gravenhage/Djakarta: G.B. Van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij N.V.

Vries, A. de (1952). Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi. Geraadpleegd op https://www.dbnl.org/

Notabene: maak je gebruik van een digitale versie van een boek en is er een DOI-adres, dan kan de DOI direct achter de titel worden geplaatst, bijv.:

Stephan Paul, M. (2016). The new deal as a triumph of social work. DOI:10.1057/9781137527813


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.