in 't Wasdom

Toegang tot kennis
oktober 15th, 2020 by Renske ter Avest

Tips voor bronverwijzingen & bibliografie

Méér hulp nodig? Je kunt ons online raadplegen. BOLAS online met Microsoft Teams.

Wat zijn de APA-regels bij verwijzing naar een krantenartikel of journal of bij een artikel uit een wetenschappelijke bundel? Hieronder een overzicht van de regels bij verschillende type bronnen

Bij elk type bron (thesis, boek, bundel, rapport, artikel [uit journal, tijdschrift of krant], webpagina etc.) wordt een voorbeeld gegeven van de precieze bronverwijzing in het betoog en de weergave van de bron in de bibliografie.

Gebruikers van bolas kunnen bij het opstellen van de literatuurlijst gebruik maken van de APA-tool van bolas, zoeken in Laelaps die zoekresultaten direct volgens APA-richtlijnen opslaat of gebruik maken van de databanken. Je kunt hier alle functionaliteiten bekijken.