In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – rapport

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de gegevens van titel & vindplaats.

Hoe geef een correcte verwijzing naar het rapport en op welke manier wordt het rapport weergegeven in de bronnenlijst?

Het rapport lijkt qua vermelding in de bibliografie sterk op die van het boek of, in geval van meerdere bijdragen in een rapport, op die van de bundel. Als extra geldt – indien aanwezig – de vermelding van het nummer van het rapport (achter de titel, niet-cursief en tussen gebogen haakjes).

Indien aanwezig is het advies om in de bibliografie de verwijzing naar de gedrukte versie van het rapport te geven. Internetlinks laat je in dat geval weg. Deze handelwijze is meer professioneel vanwege het tijdelijke karakter van veel internetlinks (met uitzondering van de zgn. DOI). Bovendien verliest de lezer bij de digitale verwijzing enkele details die toch relevant zijn (zoals de uitgever).

Hieronder de methode van verwijzing (A) en de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft ieder jaar een publicatie uit over de sociale staat van Nederland. Zo ook in 2019 (Wennekers, Boelhouwer, Campen & Kullberg, 2019). In dat rapport meldt Lonneke van Noije dat de door burgers ondervonden en de door de politie geregistreerde criminaliteit het afgelopen decennium is gedaald (Noije, 2019, p. 248).

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie (resp. artikel en de gedrukte en digitale versie van het totale rapport. Gebruik bij voorkeur de gedrukte versie).

Noije, L. van (2019). Sociale veiligheid. In A. Wennekers, J. Boelhouwer, C. van Campen & J. Kullberg (red.), De sociale staat van Nederland (pp. 248-273). Den Haag: SCP.

Wennekers, A., Boelhouwer, J., Campen, C. van, Kullberg, J. & (red.). (2019). De sociale staat van Nederland 2019 (SCP-publicatie 2019-14). Den Haag: SCP.

Wennekers, A., Boelhouwer, J., Campen, C. van, Kullberg, J. & (red.). (2019). De sociale staat van Nederland 2019 (SCP-publicatie 2019-14). Geraadpleegd op https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2019


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.