In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
november 21st, 2022 by Jaap de Jong

bolas offline

Maak een kopie van je projectbronnen: instructie

I.v.m. werkzaamheden en een vernieuwing is de applicatie bolas tot nadere berichtgeving offline. De applicatie wordt in het voorjaar van 2024 vervangen door de nieuwe applicatie voetnootonline.

Vanaf begin januari 2024 heb je geen toegang meer tot de applicatie (en de bolasknop). Eerder opgeslagen persoonlijke gegevens (en projectbronnen) blijven, ook om privacy-redenen, niet bewaard. De informatiewebsite van bolas blijft in de huidige vorm voorlopig nog wel beschikbaar, maar bevat vanaf december een aantal dode links naar de webapplicatie.

Wij adviseren je een kopie (pdf-rapport) van je huidige project(en) te maken. Zo houd je offline de beschikking over eerder opgeslagen bronnen. Hier lees je hoe je een kopie kunt maken van de bronnen van je project. Dit kon tot en met december 2023. Vanaf medio 2024 krijgen huidige gebruikers van bolas toegang tot de nieuwe applicatie: voetnootonline.