in 't Wasdom

Toegang tot kennis
januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project starten

Een nieuw project begint op Mijn BOLAS. Degene die het project start is automatisch de projectleider. Na de eerste klik op de groene knop word je als vanzelf door het proces geloodst.

Je voegt deelnemers, vakgebied, onderwerp en/of vraagstelling (+ deelvragen) toe. Beperk je tot maximaal 2 vakgebieden. De gekozen vakgebieden, vraagstelling en de trefwoorden bepalen de volgorde waarin de databanken uit de catalogus worden getoond.

Wanneer je klaar bent met de projectopzet sla je het project op. Alleen de projectleider kan eerdere keuzes veranderen en/of het project verwijderen (zie projectrollen voor de rechten van de verschillende deelnemers).

Uiteraard kun je ook individuele (onderzoeks)projecten opzetten (zonder verdere deelnemers). En tot slot: het kan ook om een samenhangende collectie van bronnen gaan, zonder enig onderzoeksdoel.

Deze update (22.04.2020) vervangt de eerdere tutorial Project starten.