In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis

Wat is BOLAS?

BOLAS biedt een project- en onderzoeksomgeving waarbinnen samengewerkt kan worden bij het zoeken, vinden en delen van (wetenschappelijke) bronnen die met de referentietool (vlg. APA-style) worden opgeslagen.

Naast toegang tot honderden databanken en het gebruik van de zoekmachine Laelaps kunnen ook eigen (instellingsgebonden) databanken worden toegevoegd die alleen toegankelijk zijn voor de gebruikers van het betreffende subdomein van BOLAS. Het is natuurlijk ook mogelijk om BOLAS te integreren binnen de eigen (instellings)website.

Naast toegang tot de webapplicatie BOLAS informeren wij gebruikers op onze reguliere website over (m.n. kwalitatieve) onderzoeksmethoden (interviews, literatuuronderzoek etc.) en (meet)instrumenten. De informatievoorziening gebeurt met thematische nieuwsbrieven toegespitst op onze specifieke doelgroepen (bovenbouwleerlingen, studenten en docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs; projectmatig werkende instellingen met veel externen)

Wij ondersteunen onderwijs, (praktijk)onderzoekers en individuele gebruikers via website, online-cursussen en met thematische nieuwsbrieven: van profielwerkstuk (PWS) tot PhD-thesis, zowel inhoudelijk als didactisch.

Hieronder uitgebreider aandacht voor de functionaliteiten, achtergrond en doelgroep van bolas: 3 x bolas (klik op de iconen).

BOLAS-knop

Wat kan BOLAS?

BOLAS-knop

Waarom BOLAS?

BOLAS-knop

Voor wie is BOLAS?