In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – thesis

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De laatste twee genoemde gegevens/variabelen (titel en vindplaats) wisselen per type bron. Bij een thesis (bijv. een bachelor-, master- of PhD-thesis) dien je de vindplaatsgegevens te concretiseren door de naam van de onderwijsinstelling te vermelden waar de auteur is afgestudeerd.

Als de naam van de onderwijsinstelling (en het type thesis) ontbreekt zijn lezers niet in staat de waarde van de bron in te schatten. Het zou ook een alledaagse internetbron kunnen zijn. Een PhD-thesis, behaald in Harvard, heeft meer gezag dan een kranten- of artikel in een populair wetenschappelijk tijdschrift.

Indien aanwezig geef je in de bibliografie de verwijzing naar de gedrukte versie van de bron. Internetlinks laat je in dat geval weg. Dat maakt ook een meer professionele indruk vanwege het tijdelijke karakter van veel internetlinks (met uitzondering van de zgn. DOI).

Hieronder vind je twee methoden van bronverwijzingen in de tekst van het betoog of verslag (A). Daarnaast aandacht voor de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag 

(1) …. In haar dissertatie gaat Cullen uitvoerig in op de historische ontwikkeling van het social work als beroep (Cullen, 2019, pp. 22-28). In die ontwikkeling is volgens haar ook sprake van een roep om een bepaald type leiderschap. Beide elementen worden door Cullen met elkaar verbonden.

(2) …. In haar proefschrift geeft Cullen (2019) aandacht aan de verschillende stijlen van leiderschap. Zij verbindt die stijlen aan de ontwikkeling van het social work als beroep, aan de maatschappelijk-politieke omstandigheden, maar zeker ook aan de structuur en cultuur van de organisatie (2019, pp. 56-62)

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie 

Cullen, A.F. (2019). The concept and practice of leadership in social work (PhD-thesis University of Hull). Geraadpleegd van http://hydra.hull.ac.uk/resources/hull:17292


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.