In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – krantenartikel

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De laatste twee genoemde gegevens/variabelen (titel en vindplaats) wisselen per type bron.

Bij een krantenartikel heb je auteur(s), publicatiedatum en titel- en vindplaatsgegevens nodig. Wat betreft de titelgegevens heb je bij een krant te maken met zowel de titel van het artikel als de naam van de krant. De vindplaats is bij de papieren versie anders dan bij de digitale versie! In het laatste geval ontbreekt het paginanummer en geef je de URL op als vindplaats.

De APA-referentie volgens de papieren versie heeft de voorkeur. Ik noem hier drie argumenten. In de digitale versie is de paginanummering afwezig. Verder verdwijnen webpagina’s regelmatig of grijpt de redactie met regelmaat inhoudelijk in. Dit geldt natuurlijk niet voor de pdf-versie van de krant die niet anders is dan de ooit gepubliceerde papieren versie.

Hieronder een voorbeeld van een verwijzing in het verslag (A) en de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag

….. In het artikel beschrijft Jos Palm het historisch vakwerk en de professionele attitude van H.L. Wesseling met verwondering en verbazing als basisingrediënten: “Niet de kennis, maar de verbazing regisseert zijn geschiedschrijving” (Palm, 2020, p. 12).

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie [APA-richtlijnen in resp. de papieren en digitale versie]

Palm, J. (2020, 8 mei). Licht op onze westerse preoccupaties. NRC Handelsblad [Cultureel supplement], p. 12

Palm, J. (2020, 8 mei). Licht op onze westerse preoccupaties. NRC Handelsblad [Cultureel supplement]. Geraadpleegd op https://www.nrc.nl/

[gewijzigd op 13 mei 2020]


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.