In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – bundel met artikelen

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens.

Hoe maak je een APA-referentie bij een zgn. bundel of reeks van (wetenschappelijke) artikelen in één band en hoe geef je de bron weer in de bibliografie?

Hieronder twee voorbeelden van verwijzingen (A) en de weergave van de bron in de bibliografie (B). In het eerste geval gaat het om een specifiek artikel in de bundel. In het tweede voorbeeld wordt de gehele bundel samengevat. De verschillen hebben ook consequenties voor de vermelding in de bibliografie.

A. In het verslag

(1) In het artikel over de religieuze omzwervingen van Doetje Reinsberg-Ypes koppelt de auteur de autobiografie (ofwel zelfpresentatie) van Doetje Reinsberg aan historische resten uit de archieven en andere bronnen. Hij gaat daarin uitgebreid in op het alternatieve genezingscircuit (o.a. gebedsgenezing) in Amsterdam (Jong, 2000, pp. 87-93).

(2) In de bundel En God bleef toch in Mokum wordt in zeventien artikelen een keuze gemaakt uit het bonte werkelijkheid van de Amsterdamse religiegeschiedenis uit de afgelopen twee eeuwen. Een amalgaam van kerken en religieuze bewegingen in de hoofdstad (Snel, Abels, Vis & Bakker, 2000).

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie 

  1. Jong, J. de (2000). Bezeten van God en de duivel. De Amsterdamse jaren van een zoekende ziel. Doetje Reinsberg-Ypes (1840-1900). In J. D. Snel, P. H. A. M. Abels, G. N. M. Vis, & J. Bakker (Eds.), En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw (pp. 77-98). Delft: Eburon.
  2. Snel, J.D., P. H. A. M. Abels, G. N. M. Vis, & J. Bakker (red.).(2000). En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Delft: Eburon.

Maak je gebruik van een digitale versie en is er een DOI-adres, dan kan de DOI direct na de paginering van het artikel (1) c.q. de titel van het boek (2) worden gezet.


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.