In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – webpagina

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens over de bron nodig: de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De weergave van de laatste twee genoemde gegevens (titel en vindplaats) wisselen per type bron. Hier gaat het over de bronvermelding bij (dynamische [lees: veranderbare]) webpagina’s.

Een webpagina bevat vaak bruikbare informatie. Toch kan die webpagina zo maar verdwijnen of de inhoud worden vervangen. Bij webpagina’s is er geen paginanummering en is de informatie soms niet meer terug te vinden. Feitelijk is er geen garantie wat betreft de betrouwbaarheid (in de zin van herhaalbaarheid) van deze informatiebron. In principe is men daarom terughoudend met de opname van dit type bronnen in een bibliografie. Advies is om hooguit webpagina’s op te nemen waarvan tenminste alle vier (formele) gegevens bekend zijn. In de bronnenlijst dient daarnaast bij dit type bron ook de datum van raadpleging te worden vermeld.

Je kunt wel een verwijzing naar een webpagina opnemen in je betoog, dus zonder dat de bron zelf in de bibliografie wordt opgenomen. Bij gebruik is de regel dat het gaat om uniek materiaal, zoals bijvoorbeeld de visie of missie van een organisatie die alleen op de website van die organisatie is te vinden. Verder is terughoudendheid geboden.

Hieronder twee voorbeelden van verwijzingen naar een (dynamische [lees: veranderbare]) webpagina in het verslag (A) en de weergave daarvan in de bibliografie (B). In het tweede voorbeeld zijn de vier gegevens over de bron wel bekend (auteur, publicatiedatum etc.).

A. In het verslag

  1. …… Op de website van het Filosofie Magazine worden voorbeelden gegeven van een aantal denkers en hun bijdrage aan de filosofie. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op John Rawls principe van rechtvaardigheid. Dat komt neer op de stelling dat “sociale en economische ongelijkheden [wel] mogen (…) bestaan, mits deze ongelijke verdeling in ieders voordeel is en de samenleving als geheel niet benadeelt.” (filosofie.nl, geraadpleegd op 14 mei 2020). ……
  2. ….. In het abstract van het interview met Floris Cohen wijst Nederveen op het grote belang dat Cohen hecht aan de wetenschapsgeschiedenis (Nederveen, 2019). ….

B. In de bibliografie

  1. Geen opname, de verwijzing in het betoog volstaat. Het gaat hier om een indicatie van de inhoud van de website, niet om weergave van wetenschappelijke kennis of discussie. Er is bovendien geen auteur, noch een publicatiedatum.
  2. Nederveen, A. (2019). ‘Ik ben geen atheïst die het zeker weet’. Wetenschapshistoricus Floris Cohen over Hooykaas, weet-al denkers en knagend weten [abstract interview]. Geraadpleegd op 14 mei 2020 op wapenveldonline.nl

[gewijzigd op 15 mei 2020]


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina met de eerder door jou opgeslagen projectbronnen.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.