In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020 by Renske ter Avest

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – artikel uit journal

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De laatste twee genoemde gegevens (titel en vindplaats) wisselen per type bron.

Bij een artikel uit een journal beschik je over de vindplaatsgegevens, te weten: het volume (of jaargang), het issuenummer en de DOI [Digital Object Identifier, een opslag- en verwijzingssysteem]. De DOI maakt onderdeel uit van een systeem waarin uitgevers zorgdragen voor de stabiliteit/vindbaarheid van de bron. In de praktijk fungeert de DOI – anders dan bij een internetlink (sic!) – wèl als een kwaliteitskeurmerk.

Wat betreft de titelgegevens heb je – bijv. bij gebruik van een journal) te maken met de titel van het artikel èn de titel van het wetenschappelijke tijdschrift (journal).

Hieronder vind je twee methoden van bronverwijzingen in de tekst van het betoog of verslag (A). Daarnaast aandacht voor de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag

(1) …. zo gaat Deflem in op de functie van het ritueel als het gaat om de integratie van het individu binnen het politieke en godsdienstige systeem (Deflem, 1991, pp. 2-3).

(2) …. Er is veel literatuur over de functie van rituelen binnen systemen. Matthie Deflem (1991) verkent in zijn bijdrage het functionele element van het ritueel als het gaat om de integratie of invoeging van het individu in de religieus-politieke gemeenschap (pp. 2-3).

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie

Deflem, M. (1991). Ritual, anti-structure, and religion: a discussion of Victor Turner’s processual symbolic analysis. Journal for the Scientific Study of Religion, 30(1), 1-25. DOI:10.2307/1387146


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.