in 't Wasdom

Toegang tot kennis
januari 3rd, 2020 by Renske ter Avest

Datum van raadpleging – volgens APA-regels

Ga naar je projectbronnen en klik op REF

Een gebruiker vroeg mij waarom de datum van raadpleging (bij een artikel of boek) niet wordt opgenomen in de literatuurlijst. Haar was geleerd die datum altijd te vermelden. Dat is helaas een misverstand.

Het vermelden van de datum van raadpleging is alléén nodig bij veranderbare webpagina’s. Bij een journal, tijdschriftartikel of boek is er altijd een publicatiedatum. En er is een garantie dat de bron vindbaar blijft (in bibliotheek en/of digitaal databankbestand). Een redacteur of team heeft naar de inhoud gekeken en in orde bevonden. Klaar voor publicatie. Met een datum (of jaartal) erop. Daarna is het niet meer mogelijk iets te veranderen!

Een gewone webpagina zoals een weblog valt onder ‘digitale bron’. De extra optie die je dan bij je projectbronnen kunt (of zelfs moet) aanvinken is: “bon is aan verandering onderhevig”. De auteur (een websiteeigenaar) kan altijd alles veranderen of zelfs een webpagina weggooien. Dat zegt iets over de betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) van zo’n bron. Hij is vaak niet meer vindbaar. Een literatuurlijst met alléén veranderbare bronnen (“geraadpleegd op …”) maakt dus géén stevige indruk. De bronnen zijn minder betrouwbaar, omdat de toekomstige vindbaarheid onzeker is.

Je past je bronverwijzing in 3 stappen aan: ga naar je projectbronnen (1) en klik daarna op de REF (rode icon) van de bron (een webpagina) die je wilt aanpassen (2). Kies bij het type bron, “digitale bron” (3) en vink de optie “bron is aan verandering onderhevig” aan.

Vul zo nodig ook de andere gevraagde velden in. Is dat gedaan dan verandert de kleur van de icon (REF) van rood in groen. Er is een tutorial voor het maken van een literatuurlijst met het programma bolas.