In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 10th, 2020

Een referentie maken (vlg. APA-richtlijnen) – tijdschriftartikel

Om een correcte bronverwijzing te maken heb je vier gegevens nodig: gegevens over de auteur(s), de publicatiedatum en de titel- & vindplaatsgegevens. De laatste twee genoemde gegevens/variabelen (titel en vindplaats) wisselen per type bron.

Bij een tijdschriftartikel heb je de auteur, publicatiedatum en de titel- en vindplaatsgegevens nodig. Wat betreft de titelgegevens heb je bij het tijdschrift te maken met zowel de titel van het artikel als de titel van het tijdschrift. De vindplaatsgegevens zijn bij de papieren versie anders dan bij de digitale versie!

De APA-referentie volgens de papieren versie heeft de voorkeur. Ik noem hier drie argumenten. In de digitale versie is de paginanummering meestal afwezig. Verder verdwijnen webpagina’s nogal eens van plek binnen de website en grijpt de redactie met regelmaat inhoudelijk in. Deze punten gelden uiteraard niet voor de pdf-versie van het tijdschrift dat identiek is aan de gepubliceerde papieren versie.

Overigens wordt de (wetenschappelijke) status van een tijdschriftartikel i.h.a. lager aangeslagen dan een artikel in een journal. Dit neemt niet weg dat de informatie vaak wel bruikbaar is.

Hieronder een voorbeeld van een verwijzing in het verslag (A) en de weergave van de bron in de bibliografie (B).

A. In het verslag

In haar artikel gaat Lingsma in op de gevolgen van de coronacrisis voor de democratie en mensenrechten. Zij citeert verschillende experts die aangeven dat “de grenzen worden opgezocht. Het gebeurt niet alleen door totalitaire staten zoals China, je ziet het ook in Europa” (Lingsma, 2020, p. 17).

Notabene: de paginavermelding is bij citaten en parafrases van delen uit een publicatie verplicht. Er is maar één uitzondering: in het geval dat je het hele artikel of boek samenvat kan de paginaverwijzing logischerwijs achterwege blijven. In alle andere gevallen geldt dat je de pagina’s aangeeft (als service aan lezers en om snel te kunnen checken).

B. In de bibliografie [APA-richtlijnen in resp. de papieren en de digitale versie]

Lingsma, T. (2020). Mensenrechten in tijden van corona. ‘De kaarten zijn in de lucht gegooid’. De Groene Amsterdammer, 16-19.

Lingsma, T. (2020). Mensenrechten in tijden van corona. ‘De kaarten zijn in de lucht gegooid’. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd op 13 mei 2020 van https://www.groene.nl/artikel/de-kaarten-zijn-in-de-lucht-gegooid

[gewijzigd op 13 mei 2020]


Bolas ontwikkelde een tool voor het opslaan van het type bron. Dat gebeurt binnen bolas volgens de APA-stijl. Je kunt de tool gebruiken op de overzichtspagina waar de eerder door jou opgeslagen projectbronnen staan.

Maak in twee stappen een correcte verwijzing:

(1) Klik bij je bronnenoverzicht op de projectpagina op REF (rode pictogram), (2) kies het correcte type bron, vul de ontbrekende gegevens aan en sla de wijzigingen op.

Je bent klaar als de noodzakelijke velden bij het gekozen type bron zijn ingevuld. Dan wordt het rode REF pictogram groen.