in 't Wasdom

Toegang tot kennis
februari 28th, 2020 by Jaap de Jong

Nieuwe opzet BOLAS

Afgelopen maanden (december 2019 – februari 2020) is achter de schermen gewerkt aan een nieuwe opzet van BOLAS. We richten ons vanaf nu op directe ondersteuning van onze relaties. Dit betekent dat er een stevige band komt tussen de gewone website en de webapplicatie.

Voor onze relaties in het voortgezet onderwijs krijgt Renske ter Avest de taak als eindredacteur van de inhoudelijke blogs. In wekelijke blogs reikt Renske tips en tools aan. Daarmee kunnen gebruikers van bolas hun voordeel doen. Renske houdt zich ook bezig met de didactische elementen: het oefenen van vaardigheden en het toetsen. Daarbij komt er aandacht voor de leerlijn “onderzoekend vermogen” & informatievaardigheden waarbij bolas als middel wordt gebruikt.

Renske is docente is docente aan het CCNV en begeleidt o.m. leerlingen met hun profielwerkstuk. Zij heeft een achtergrond als historica en filosofe en weet veel van de ins en outs van het opzetten van een onderzoek. Renske blijft ook betrokken bij de scholing van gebruikers, waaronder docenten.