In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
januari 6th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectrollen

Bolas is een onderzoeks- en projectool met vier rollen: projectleider, -medewerker(s), -begeleider(s) en de projectencoördinator. 

De projectleider kan projecten aanmaken, verwijderen en (twee) rollen toedelen (projectmedewerker en/of -begeleider). Het aantal medewerkers is onbeperkt. De projectleider kan ook een tweede of derde -leider aanstellen. Andere extra rechten van de projectleider zijn: de beschrijving en wijziging hoofd- en deelvragen, toekenning vakgebied aan het project (bepaalt de volgorde waarin databanken worden weergegeven). Hij kan alles wat een projectmedewerker ook kan.

De projectmedewerker kan bronnen toevoegen, delen & verwijderen, projectdatabanken opslaan, delen, verwijderen of favoriseren, een APA-conforme literatuurlijst opzetten en de projectrapportage downloaden. Bovendien kan hij een project archiveren of terughalen. Verder kan hij projecten/bronnen delen (op sociale media of binnen bolas [via de mailfunctie]) en een projectchat starten.

De projectbegeleider kan meedoen als andere projectmedewerker(s). Advies is om vanuit zijn rol de eigen zoekacties in de off-stand te zetten (persoonlijke instellingen). Hij kan er ook voor kiezen om de door hem begeleide projecten niet te tonen in de BOLAS-knop. Het nadeel is dat het wat minder eenvoudig is om bronnen en/of databanken in de te begeleiden projecten toe te voegen.

De projectencoördinator kan projecten starten waarin hij projectmedewerkers koppelt. Hij kan de voortgang van projecten volgen door live de projectrapportage in te zien. Het verschil met de projectbegeleider is dat de coördinator in principe alle projecten binnen het eigen bedrijfs- of instellingsdomein beheert. Deze functie (en rol) is niet standaard en alleen instelbaar op domeinniveau (na expliciete aanvraag).