In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
juni 5th, 2020 by Renske ter Avest

Bolas als projecttool

BOLAS biedt voor uw bedrijf, instelling of school een volwaardige projectomgeving, inclusief integratie van documentopslag (Office365, Google Drive etc.), eigen projectmail en -chat. Dit alles binnen het eigen domein, zichtbaar binnen de beveiligde intranetomgeving en gemakkelijk inzetbaar in combinatie met bijv. Microsoft Teams.

Naast de normale projectfunctionaliteiten hebben gebruikers de beschikking over de zoekmachine Laelaps die in samenwerking met o.m. DOAJ en BASE miljoenen Open Access bronnen onder handbereik brengt. Daarnaast kunnen instellingen eigen databanken toevoegen aan de databankenomgeving en zelfs opnemen binnen onze zoekmachine Laelaps.

Externen (bijv. adviseurs of uitzendkrachten, stagiairs, ZZP-ers)  of andere tijdelijke medewerkers krijgen met de tool bolas toegang tot een rijke projectomgeving, waarbinnen zij kunnen samenwerken met alle andere medewerkers. Dit gebeurt via aan uw bolasdomein gekoppelde vouchercodes. Zo hebben zij toegang tot de voor hen relevante projecten, projectdocumenten en/of vakliteratuur en kan er snel en effectief gecommuniceerd worden (o.a. via projectchat en -mail). Externe medewerkers kunnen natuurlijk ook zelf initiatief nemen bij het opzetten van projecten. Ook zijn er specifieke managementtools voorhanden.

Interesse? Neem contact met ons op.