in 't Wasdom

Toegang tot kennis
januari 16th, 2020 by Jaap de Jong

Databanken voor de sociaal werker

“Wat zijn relevante databanken voor het Sociaal Werk?” en “hoe doe je snel & effectief literatuuronderzoek?” zo vragen studenten Social Work mij met regelmaat. Ik kan daar niet altijd direct antwoord op geven.

“Relevant” hangt immers af van context, de vraagstelling (wat wil je precies weten), de kwaliteit (o.a. betrouwbaarheid) en het gewenste type bron (bijv. journal, artikel, thesis). Daarnaast speelt de beschikbaarheid & toegankelijkheid een rol. Je kunt niet overal gratis bij, behalve bij Open Access bronnen die toegankelijk zijn voor iedereen.

Een paar suggesties en een overzicht:

  • Wordt lid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De KB geeft je ook na afstuderen toegang tot databanken achter haar betaalmuren en wijst je op belangrijke Open Access bronnen. De meesten van die bronnen worden ook direct (en tegelijkertijd) doorzocht door Laelaps, de zoekmachine van bolas (bijv. DOAJ, HBO-Kennisbank, NARCIS, BASE). Deze bronnen staan ook in genoemd overzicht. Je kunt hier lid worden van de KB. Let op de kortingsmogelijkheden voor studenten.
  • Zoek naar databanken op vakgebied en/of type bron. Een hogeschool/universiteit biedt haar databanken vaak aan op vakgebied of type opleiding, bijv. pedagogiek of Sociaal Werk. Daarnaast is het handig om de bolasapplicatie te gebruiken (voor o.a. delen, opslaan en opzetten van de literatuurlijst [vlg. APA-richtlijnen]) Naast databanken zijn kennisinstituten en vakliteratuur (als tijdschriften) van belang:
    • Welke kennisinstituten zijn er op je vakgebied? Meestal beschikken die instituten over één of meerdere databanken, bijv. het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie etc.;
    • Welke vaktijdschriften (Nederlands- en anderstalig) zijn er voor Social Work?
  • Zoek binnen databanken naar beroepsspecifieke bronnen (NARCIS, Springer, Sage, Worldcat).
  • Gebruik bibliografieën en handboeken (hanteer daarbij de zgn. sneeuwbalmethode).
  • Zoek slimmer – binnen databanken en via Google (Scholar). Neem zelf het heft in handen en weet wat & hoe je zoekt. #SlimmerZoeken

Méér weten?

Volg het weblog van bolas met tips en tools over het plan van aanpak, databanken, slimmer zoeken (booleaans), Open Access etc. Betalende gebruikers van bolas kunnen daarnaast gebruik maken van de APA-tool, het opslaan, bewaren en delen van bronnen & databanken, alsmede de chatfunctie binnen de webapplicatie. Bovendien kunnen zij gebruik maken van de zoekmachine Laelaps en nog veel meer.