In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis

Archive for the ‘instellingen’ Category

januari 16th, 2020 by Helpdesk Bolas

Zoeken met Laelaps

Zoeken in Laelaps

Laelaps is de zoekmachine die BOLAS zelf ontwikkelde. Een handige tool die meerdere databanken tegelijk kan doorzoeken (BASE, HBO-kennisbank, DOAJ etc). Je kunt hier alle databanken zien die Laelaps doorzoekt.

Het is belangrijk dat je slim zoekt binnen Laelaps, bijv. op jaartal en op meerdere trefwoorden. Hier een voorbeeld van zo’n combinatie. Drie opmerkingen over de zoekopdracht:

 1. Met het sterretje (*=asterisk) geef je aan dat je alle documenten wilt vinden die met methodi* beginnen. Dit betekent dat je ook documenten met termen als methodiek, methodisch etc. als zoekresultaat krijgt.
 2. Met het +-teken geef je aan dat je niet alleen resultaten wilt met documenten waarin de zoekterm methodi* voorkomt, maar daarin moet ook de term hulpverle* voorkomen. Het +-teken beperkt het aantal resulaten
 3. Met het jaartal 2018 begrens je het aantal resultaten door eisen te stellen aan de publicatiedatum (niet ouder dan …).

Het zoeken met commando’s (zoals het + teken of OR binnen Laelaps) noemt men Booleaans zoeken. De techniek is vernoemd naar George Boole (1815-1864), een wiskundige en logicus.

januari 16th, 2020 by Helpdesk Bolas

Databank op vakgebied of type

De databankcatalogus is doorzoekbaar op type (bijv. e-books, thesis) of op vakgebied (bijv. filosofie).

De gebruiker kan ook op Open Access-databank of op topdatabank zoeken. De databanken die in Laelaps zijn opgenomen staan kun je vinden onder het oneindigheidsteken. Met het vergrootglas kun je zelf naar een databank zoeken. Alle genoemde opties staan direct onder je profiel (rechtsboven, klik op de afbeelding).

Hoe zoek je naar databanken op vakgebied of soort?

 1. Ga naar de databankcatalogus;
 2. Zoek naar relevante databanken, op vakgebied (bijv. filosofie) of op soort/type (bijv. brieven) (zie pictogrammen);

 3. Favoriseer je keuze eventueel (via het sterretje, rechts van de beschrijving van de databank) of sla de databank op binnen je project (zie pictogrammen).

januari 16th, 2020 by Helpdesk Bolas

Databanken favoriseren en/of opslaan

Je kunt veelgebruikte databanken favoriseren. Daarmee zijn ze vindbaar binnen ieder lopend project. Je kunt de databank ook opslaan binnen je project. Hoe doe je dat?

 1. Ga naar de databankcatalogus;
 2. Zoek naar relevante databanken, op vakgebied (bijv. filosofie), type (bijv. brieven) of via het vergrootglas (zie pictogrammen rechtsboven);

 3. Favoriseer je keuze (via het sterretje, rechts van de beschrijving van de databank) of sla de databank op binnen je project (zie pictogrammen).

januari 14th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectrapportage

Van elk project kan een rapport worden gedownload. Dat rapport bevat de titel van je rapport, de vraagstelling en de medewerkers. Ook je bronnen, zoekacties en -geschiedenis, alsmede de eventueel opgeslagen databanken. Het rapport wordt opgemaakt als pdf-document. Het rapport bevat van alle bewaarde bronnen, databanken en zoekacties de aanklikbare hyperlinks.

Hoe download je de projectrapportage?

 1. Ga naar het projectoverzicht en klik op het tabblad exporteren;
 2. Maak eerst de APA-referenties en de literatuurlijst in orde (zodat de REF icoontjes groen of zwart worden);
 3. Vink ongewenste opties uit en klik op downloaden.
januari 6th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectrollen

Bolas is een onderzoeks- en projectool met vier rollen: projectleider, -medewerker(s), -begeleider(s) en de projectencoördinator. 

De projectleider kan projecten aanmaken, verwijderen en (twee) rollen toedelen (projectmedewerker en/of -begeleider). Het aantal medewerkers is onbeperkt. De projectleider kan ook een tweede of derde -leider aanstellen. Andere extra rechten van de projectleider zijn: de beschrijving en wijziging hoofd- en deelvragen, toekenning vakgebied aan het project (bepaalt de volgorde waarin databanken worden weergegeven). Hij kan alles wat een projectmedewerker ook kan.

De projectmedewerker kan bronnen toevoegen, delen & verwijderen, projectdatabanken opslaan, delen, verwijderen of favoriseren, een APA-conforme literatuurlijst opzetten en de projectrapportage downloaden. Bovendien kan hij een project archiveren of terughalen. Verder kan hij projecten/bronnen delen (op sociale media of binnen bolas [via de mailfunctie]) en een projectchat starten.

De projectbegeleider kan meedoen als andere projectmedewerker(s). Advies is om vanuit zijn rol de eigen zoekacties in de off-stand te zetten (persoonlijke instellingen). Hij kan er ook voor kiezen om de door hem begeleide projecten niet te tonen in de BOLAS-knop. Het nadeel is dat het wat minder eenvoudig is om bronnen en/of databanken in de te begeleiden projecten toe te voegen.

De projectencoördinator kan projecten starten waarin hij projectmedewerkers koppelt. Hij kan de voortgang van projecten volgen door live de projectrapportage in te zien. Het verschil met de projectbegeleider is dat de coördinator in principe alle projecten binnen het eigen bedrijfs- of instellingsdomein beheert. Deze functie (en rol) is niet standaard en alleen instelbaar op domeinniveau (na expliciete aanvraag).