in 't Wasdom

Toegang tot kennis

Archive for the ‘instellingen’ Category

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project starten

Een nieuw project begint op Mijn BOLAS. Degene die het project start is automatisch de projectleider. Na de eerste klik op de groene knop word je als vanzelf door het proces geloodst.

Je voegt deelnemers, vakgebied, onderwerp en/of vraagstelling (+ deelvragen) toe. Beperk je tot maximaal 2 vakgebieden. De gekozen vakgebieden, vraagstelling en de trefwoorden bepalen de volgorde waarin de databanken uit de catalogus worden getoond.

Wanneer je klaar bent met de projectopzet sla je het project op. Alleen de projectleider kan eerdere keuzes veranderen en/of het project verwijderen (zie projectrollen voor de rechten van de verschillende deelnemers).

Uiteraard kun je ook individuele (onderzoeks)projecten opzetten (zonder verdere deelnemers). En tot slot: het kan ook om een samenhangende collectie van bronnen gaan, zonder enig onderzoeksdoel.

Deze update (22.04.2020) vervangt de eerdere tutorial Project starten.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project aanpassen

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Aanpassen van het project kan alléén door de projectleider en gaat als volgt:

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan drie knoppen (alléén bij de projectleider) – met de linkerknop selecteer je een nieuw of ander project, de middelste knop is voor het veranderen van gegevens, klikken op de rechterknop (kruisje) leidt tot verwijdering of uitschrijving;

 3. Klik op de middelste knop en verander de gegevens (startgegevens, onderzoeksvragen, deelnemers, vakgebied) en sla de veranderingen op.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project archiveren

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Het archiveren van een project kan door iedereen en gaat als volgt:

 1. Ga naar het Mijn BOLAS;
 2. Klik op Mijn projecten of op Begeleider en daarna op het project dat je wilt archiveren;

 3. Klik op het zwarte pictogram (rechterkant) en archiveer het geselecteerde project. Je kunt het later weer uit het archief halen.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project delen (1)

Je kunt je projectresultaten delen met anderen. Hoe gaat dat?

 1. Ga naar je laatst opgeslagen project;
 2. Maak zonodig eerst je APA-referenties in orde of ga direct naar (3);
 3. Klik op “Exporteren”;
 4. Vink de gewenste opties aan;
 5. Klik op “dowloaden”, waarna je het gedowloade document naar anderen kunt sturen (ook aan mensen zonder bolasaccount)

Er is een alternatief dat sneller werkt (met live-results), maar met een minder professionele opmaak. Hoe dat gaat wordt in een ander blog uitgelegd.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project delen (2)

Het delen van een project kan met mensen binnen en buiten je projectgroep.

Als projectleider kun je mensen toevoegen of verwijderen. Ga naar de homepage van het project dat je wilt aanpassen. Klik op het pennetje en voeg mensen toe en/of verwijder personen.

Je kunt op die plek ook je thema/vraagstelling wijzigen of andere dingen veranderen. Zie de afbeelding hierboven waar rechtsboven een vergrootglas met pennetje staat.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project delen (3)

Rechts van het midden van de projectpagina staat de optie ‘Deel project‘ met daaronder een projectlink. Deze link kun je gebruiken om project te delen met mensen buiten je projectgroep. Zij hebben beperkte rechten (alléén lezen). Om toegang tot de inhoud te krijgen is een bolasaccount nodig.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Project verwijderen

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Verwijderen van het project kan alléén door de projectleider en gaat als volgt:

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan drie knoppen – met de linkerknop selecteer je een nieuw of ander project, de middelste knop is voor het veranderen van gegevens, klikken op de rechterknop (kruisje) leidt tot verwijdering of uitschrijving;

 3. Klik op de rechterknop en bevestig je keuze. Na de bevestiging zijn de projectgegevens verwijderd.

januari 20th, 2020 by Renske ter Avest

Uitschrijven of wisselen van project

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Projectmedewerkers en/of -begeleiders kunnen zich uitschrijven uit een project of van project wisselen. Zij kunnen het project niet verwijderen. Hoe gaat de wisseling of uitschrijving?

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan twee knoppen – met de linkerknop wissel je van project, met de rechterknop schrijf je jezelf uit als deelnemer;

 3. Klik op de rechterknop en bevestig je keuze. Na de bevestiging kun je een ander project selecteren. Klik op linkerknop om zonder uitschrijving naar een ander project te gaan of een nieuw project te starten.

januari 17th, 2020 by Renske ter Avest

Instellingen – databanken

In databanken vind je informatie die al door een redactie is beoordeeld. De betrouwbaarheid is hoger. Er is meestal een auteur, een publicatiedatum en een stabiele vindplaats.

Leden van de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben toegang tot meer belangrijke databanken. Voor bovenbouwleerlingen gratis, voor studenten 50% van de prijs die niet-studenten betalen, t.w. €15,00 (100%).

Je kunt hier lid worden van de KB. Als je aangeeft dat je lid bent van de KB  krijg je ook die databanken binnen de bolasapplicatie te zien. Je kunt je KB-lidmaatschap aangeven onder persoonlijke instellingen bij je BOLAS-profiel.

januari 16th, 2020 by Renske ter Avest

Databank op vakgebied of type

De databankcatalogus is doorzoekbaar op type (bijv. e-books, thesis) of op vakgebied (bijv. filosofie).

De gebruiker kan ook op Open Access-databank of op topdatabank zoeken. De databanken die in Laelaps zijn opgenomen staan kun je vinden onder het oneindigheidsteken. Met het vergrootglas kun je zelf naar een databank zoeken. Alle genoemde opties staan direct onder je profiel (rechtsboven, klik op de afbeelding).

Hoe zoek je naar databanken op vakgebied of soort?

 1. Ga naar de databankcatalogus;
 2. Zoek naar relevante databanken, op vakgebied (bijv. filosofie) of op soort/type (bijv. brieven) (zie pictogrammen);

 3. Favoriseer je keuze eventueel (via het sterretje, rechts van de beschrijving van de databank) of sla de databank op binnen je project (zie pictogrammen).

januari 16th, 2020 by Renske ter Avest

Databanken favoriseren en/of opslaan

Je kunt veelgebruikte databanken favoriseren. Daarmee zijn ze vindbaar binnen ieder lopend project. Je kunt de databank ook opslaan binnen je project. Hoe doe je dat?

 1. Ga naar de databankcatalogus;
 2. Zoek naar relevante databanken, op vakgebied (bijv. filosofie), type (bijv. brieven) of via het vergrootglas (zie pictogrammen rechtsboven);

 3. Favoriseer je keuze (via het sterretje, rechts van de beschrijving van de databank) of sla de databank op binnen je project (zie pictogrammen).

januari 6th, 2020 by Renske ter Avest

Projectrollen

Bolas is een onderzoeks- en projectool met vier rollen: projectleider, -medewerker(s), -begeleider(s) en de projectencoördinator. 

De projectleider kan projecten aanmaken, verwijderen en (twee) rollen toedelen (projectmedewerker en/of -begeleider). Het aantal medewerkers is onbeperkt. De projectleider kan ook een tweede of derde -leider aanstellen. Andere extra rechten van de projectleider zijn: de beschrijving en wijziging hoofd- en deelvragen, toekenning vakgebied aan het project (bepaalt de volgorde waarin databanken worden weergegeven). Hij kan alles wat een projectmedewerker ook kan.

De projectmedewerker kan bronnen toevoegen, delen & verwijderen, projectdatabanken opslaan, delen, verwijderen of favoriseren, een APA-conforme literatuurlijst opzetten en de projectrapportage downloaden. Bovendien kan hij een project archiveren of terughalen. Verder kan hij projecten/bronnen delen (op sociale media of binnen bolas [via de mailfunctie]) en een projectchat starten.

De projectbegeleider kan meedoen als andere projectmedewerker(s). Advies is om vanuit zijn rol de eigen zoekacties in de off-stand te zetten (persoonlijke instellingen). Hij kan er ook voor kiezen om de door hem begeleide projecten niet te tonen in de BOLAS-knop. Het nadeel is dat het wat minder eenvoudig is om bronnen en/of databanken in de te begeleiden projecten toe te voegen.

De projectencoördinator kan projecten starten waarin hij projectmedewerkers koppelt. Hij kan de voortgang van projecten volgen door live de projectrapportage in te zien. Het verschil met de projectbegeleider is dat de coördinator in principe alle projecten binnen het eigen bedrijfs- of instellingsdomein beheert. Deze functie (en rol) is niet standaard en alleen instelbaar op domeinniveau (na expliciete aanvraag).