In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis

Archive for the ‘instellingen’ Category

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project starten

Het starten van een nieuw project begint op Mijn BOLAS. Degene die het project start is automatisch de projectleider. Klik op de groene knop en maak je eerste project aan.

Je voegt deelnemers, vakgebied, projectnaam en de vraagstelling (+ deelvragen) toe. Beperk je tot maximaal 2 vakgebieden. De gekozen vakgebieden, vraagstelling en de trefwoorden helpen bolas bij het suggereren van nuttige informatiebronnen zoals databanken.

Wanneer je klaar bent met de projectopzet sla je het project op. Alleen de projectleider kan eerdere keuzes veranderen en/of het project verwijderen (zie projectrollen voor de rechten van de verschillende deelnemers).

Uiteraard kun je ook individuele (onderzoeks)projecten opzetten (zonder verdere deelnemers). En tot slot: het kan ook om een samenhangende collectie van bronnen gaan, zonder enig onderzoeksdoel.

Deze update (22.04.2020) vervangt de eerdere tutorial Project starten.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project aanpassen

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Aanpassen van het project kan alléén door de projectleider en gaat als volgt:

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan drie knoppen (alléén bij de projectleider) – met de linkerknop selecteer je een nieuw of ander project, de middelste knop is voor het veranderen van gegevens, klikken op de rechterknop (kruisje) leidt tot verwijdering of uitschrijving;

 3. Klik op de middelste knop en verander de gegevens (startgegevens, onderzoeksvragen, deelnemers, vakgebied) en sla de veranderingen op.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project archiveren

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Het archiveren van een project kan door iedereen en gaat als volgt:

 1. Ga naar het Mijn BOLAS;
 2. Klik op Mijn projecten of op Begeleider en daarna op het project dat je wilt archiveren;

 3. Klik op het zwarte pictogram (rechterkant) en archiveer het geselecteerde project. Je kunt het later weer uit het archief halen.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project delen (1)

Je kunt je projectresultaten delen met anderen. Hoe gaat dat?

 1. Ga naar je laatst opgeslagen project;
 2. Maak zonodig eerst je APA-referenties in orde of ga direct naar (3);
 3. Klik op “Exporteren”;
 4. Vink de gewenste opties aan;
 5. Klik op “dowloaden”, waarna je het gedowloade document naar anderen kunt sturen (ook aan mensen zonder bolasaccount)

Er is een alternatief dat sneller werkt (met live-results), maar met een minder professionele opmaak. Hoe dat gaat wordt in een ander blog uitgelegd.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project delen (2)

Het delen van een project kan met mensen binnen en buiten je projectgroep.

Als projectleider kun je mensen toevoegen of verwijderen. Ga naar de homepage van het project dat je wilt aanpassen. Klik op het pennetje en voeg mensen toe en/of verwijder personen.

Je kunt op die plek ook je thema/vraagstelling wijzigen of andere dingen veranderen. Zie de afbeelding hierboven waar rechtsboven een vergrootglas met pennetje staat.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project delen (3)

Rechts van het midden van de projectpagina staat de optie ‘Deel project‘ met daaronder een projectlink. Deze link kun je gebruiken om project te delen met mensen buiten je projectgroep. Zij hebben beperkte rechten (alléén lezen). Om toegang tot de inhoud te krijgen is een bolasaccount nodig.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Project verwijderen

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Verwijderen van het project kan alléén door de projectleider en gaat als volgt:

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan drie knoppen – met de linkerknop selecteer je een nieuw of ander project, de middelste knop is voor het veranderen van gegevens, klikken op de rechterknop (kruisje) leidt tot verwijdering of uitschrijving;

 3. Klik op de rechterknop en bevestig je keuze. Na de bevestiging zijn de projectgegevens verwijderd.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Uitschrijven of wisselen van project

Een projectgroep bestaat uit meerdere mensen: de projectleider(s), -medewerker(s) en de begeleider(s). Degene die het project aanmaakt is projectleider en heeft méér projectrechten dan de projectmedewerkers en de coach/begeleider.

Projectmedewerkers en/of -begeleiders kunnen zich uitschrijven uit een project of van project wisselen. Zij kunnen het project niet verwijderen. Hoe gaat de wisseling of uitschrijving?

 1. Ga naar het projectoverzicht;
 2. Rechtsboven staan twee knoppen – met de linkerknop wissel je van project, met de rechterknop schrijf je jezelf uit als deelnemer;

 3. Klik op de rechterknop en bevestig je keuze. Na de bevestiging kun je een ander project selecteren. Klik op linkerknop om zonder uitschrijving naar een ander project te gaan of een nieuw project te starten.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectbronnen labelen

Opgeslagen projectbronnen kun je labelen, favoriseren, delen of zelfs onzichtbaar maken. In het bronnenoverzicht van je project vind je rechts van de projectbron (naast REF=referentie) de labeloptie. Je karakteriseert een bron met een kernwoord (label) en de bron zelf blijft goed vindbaar (op label).

Je kunt ook zoeken op de gelabelde bronnen. Door te klikken op het label krijg je de bronnen met een identiek label te zien. Met het toegekende label hou je dus een helder overzicht. Dat is een voorwaarde voor een goede (literatuur)analyse.

Databanken kun je niet labelen, maar wel delen, favoriseren of opslaan als projectdatabank.

Meer weten over labelen? Klik hier.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectbronnen favoriseren

Je kunt opgeslagen projectbronnen ook favoriseren. Als je veel bronnen hebt kun je die bronnen sneller terugvinden. In het bronnenoverzicht van vind je rechts van de projectbron (ter rechterzijde van REF) de optie van het favoriseren.

januari 20th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectbronnen delen

Je kunt opgeslagen projectbronnen ook delen met anderen. Delen kan binnen je bedrijf (met Yammer van Microsoft Office) of met Twitter en Facebook. In het bronnenoverzicht van vind je rechts van de projectbron (ter rechterzijde van REF en de labeloptie) de mogelijkheid tot delen.

januari 19th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectmap of submap aanmaken

Op de projectpagina – bij het bronnenoverzicht – kun je een extra map voor documenten aanmaken. Je kunt je werkdocumenten (bijv. in Office365) zo gescheiden bewaren van je literatuurbronnen.

Het is ook mogelijk om deze werkdocumenten niet op te nemen in je bronnenlijst (klik op REF en vink daarna de optie “niet opnemen in bronnenlijst” [rechtsonder] aan)

januari 19th, 2020 by Helpdesk Bolas

BOLAS-knop

Met de BOLAS-knop sla je met één klik een internetbron of andere e-resources op. Dat kan dus ook een Office365 document zijn of een GoogleDocs bestand.

Een opgeslagen bron is evt. ook voor andere projectmedewerkers (binnen je school, bedrijf of instelling) toegankelijk. Je kunt je bronnen ook labelen en van notities voorzien. Met de nieuwste versie van de bolasknop is het mogelijk om direct een bronverwijzing (vlg. APA-richtlijnen) te genereren en een literatuurlijst op te maken (zie specificaties)

De ‘oude’ BOLAS-knop is er voor ChromeEdge en Firefox. Je kunt ook de nieuwe bètaversie (voor Chrome en Edge) downloaden. Meer informatie over deze nieuwste versie staat op de homepage.

De knop is gratis voor gebruikers met een account. Heb je geen account via school of anderszins, dan kun je hier een account op BOLAS aanschaffen.


Update: 18 februari 2021 – de nieuwe bolasknop is beschikbaar. Zie verder: de nieuwe bolasknop.

januari 19th, 2020 by Helpdesk Bolas

Projectbronnen verbergen, verwijderen of verplaatsen

Projectbronnen kunnen worden verborgen, verwijderd of verplaatst. In het bronnenoverzicht van vind je rechts van de projectbron (nog rechts van REF en de deeloptie) de drie genoemde opties.

Het verplaatsen van bronnen is alleen mogelijk als je meerdere mappen of submappen hebt aangemaakt.

januari 17th, 2020 by Renske ter Avest

Instellingen – databanken

In databanken vind je informatie die al door een redactie is beoordeeld. De betrouwbaarheid is hoger. Er is meestal een auteur, een publicatiedatum en een stabiele vindplaats.

Leden van de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben toegang tot meer belangrijke databanken. Voor bovenbouwleerlingen gratis, voor studenten 50% van de prijs die niet-studenten betalen, t.w. €15,00 (100%).

Je kunt hier lid worden van de KB. Als je aangeeft dat je lid bent van de KB  krijg je ook die databanken binnen de bolasapplicatie te zien. Je kunt je KB-lidmaatschap aangeven onder persoonlijke instellingen bij je BOLAS-profiel.