In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis
juni 5th, 2020

Projecten delen met externen

projectomgevingInstellingen hebben veel activiteiten waarbij externen worden ingeschakeld (adviseurs, ZZP-ers, stagairs etc.). Het is niet altijd eenvoudig hen toegang te geven tot de reguliere informatiestromen binnen de instelling.

De projectomgeving van BOLAS biedt de mogelijkheid om binnen het instellingsdomein (bijv. wasdom.bolas.nl) als externen en medewerkers samen te werken, incl. gebruik van de projectgerichte selectie van (instellings)documenten & vakliteratuur. In het gekozen voorbeeld is die instelling ’t Wasdom. Het kan ook uw bedrijf of instelling zijn.

Digitale documenten kunnen toegankelijk gemaakt worden met een unieke maplink (bijv. Office365 of Google Drive) die uitsluitend binnen de projectomgeving en voor specifieke gebruikers toegankelijk is. Vakliteratuur is vindbaar met de zoekmachine Laelaps en andere databanken binnen bolas en wordt op APA-conforme wijze zichtbaar gemaakt voor gebruikers.

De toegang tot de projectomgeving voor externen gebeurt met zgn. vouchercodes die aan uw instellingsdomein zijn gekoppeld. Externen worden zo tijdelijk of voor een langere periode betrokken bij de instellingsprojecten en/of kunnen ook zelf projecten aanmaken met medewerkers binnen die instelling.

Méér weten? Neem contact met ons op.

januari 20th, 2020

Project delen (1)

Je kunt je projectresultaten delen met anderen. Hoe gaat dat?

  1. Ga naar je laatst opgeslagen project;
  2. Maak zonodig eerst je APA-referenties in orde of ga direct naar (3);
  3. Klik op “Exporteren”;
  4. Vink de gewenste opties aan;
  5. Klik op “dowloaden”, waarna je het gedowloade document naar anderen kunt sturen (ook aan mensen zonder bolasaccount)

Er is een alternatief dat sneller werkt (met live-results), maar met een minder professionele opmaak. Hoe dat gaat wordt in een ander blog uitgelegd.

januari 20th, 2020

Project delen (2)

Het delen van een project kan met mensen binnen en buiten je projectgroep.

Als projectleider kun je mensen toevoegen of verwijderen. Ga naar de homepage van het project dat je wilt aanpassen. Klik op het pennetje en voeg mensen toe en/of verwijder personen.

Je kunt op die plek ook je thema/vraagstelling wijzigen of andere dingen veranderen. Zie de afbeelding hierboven waar rechtsboven een vergrootglas met pennetje staat.

januari 20th, 2020

Project delen (3)

Rechts van het midden van de projectpagina staat de optie ‘Deel project‘ met daaronder een projectlink. Deze link kun je gebruiken om project te delen met mensen buiten je projectgroep. Zij hebben beperkte rechten (alléén lezen). Om toegang tot de inhoud te krijgen is een bolasaccount nodig.

januari 20th, 2020

Projectbronnen delen

Je kunt opgeslagen projectbronnen ook delen met anderen. Delen kan binnen je bedrijf (met Yammer van Microsoft Office) of met Twitter en Facebook. In het bronnenoverzicht van vind je rechts van de projectbron (ter rechterzijde van REF en de labeloptie) de mogelijkheid tot delen.