in 't Wasdom

Toegang tot kennis

Voor wie is BOLAS?

“BOLAS helpt mij bij het vinden van interessante bronnen. De tool neemt veel tussenstappen weg bij het zoeken en refereren naar bronnen. Ook heel fijn om een bronnenlijst te maken volgens de APA. Prettig voor mensen als ik die daar anders veel tijd mee kwijt zijn.”

Teun Slöetjes – student Social Work, Christelijke Hogeschool Ede, 2019/’20

 • Mensen die een onderzoekende houding willen (helpen) ontwikkelen zoals docenten (mbo, vo, hbo), hbo-studenten en leerlingen uit de (Havo/vwo/gymnasium) die:
  • willen weten wat er al bekend is over voor hen relevante thematiek;
  • op eenvoudige en tegelijk professionele wijze bronnen willen verzamelen, opslaan, delen en gebruiken in literatuurlijst en betoog;
    

BOLAS heeft ons veel tijd bespaard in het zoeken naar bronnen en het maken van een bibliografie. Het was heel overzichtelijk en duidelijk. Ook vonden we het fijn dat mensen konden meekijken en feedback geven (incl. docent). Dat geeft toch meer grip, omdat het natuurlijk een groepsproject is.”

Jaël van Staverden, VWO-leerlinge, CCNV, februari 2020 

 • Tweet CW

  Coen Wessel, predikant PKN Hoofddorp, december 2019

  Zelfstandige onderzoekers die de weg willen vinden naar beschikbare èn toegankelijke kennis & gevonden informatie op efficiënte wijze willen beheren en/of delen met anderen.

 • Niet-onderzoekers die toegang willen tot hoogwaardige informatie, maar de omgeving & faciliteiten missen voor individueel onderzoek of met anderen (projectomgeving);
 • Kleine kennisintensieve coöperaties en instellingen die zichzelf willen professionaliseren als het gaat om het zoeken, vinden, opslaan en delen van digitale informatie.
 • Scholen waarvan docenten en leerlingen projectmatig samenwerken in (kleine of middelgrote) groepen, bijv. in het kader van het maken van het (profiel)werkstuk of het uitvoeren van onderzoek.

“BOLAS is voor de verwijzingen (APA), de bibliografie in mijn proefschrift van onschatbare waarde geweest. Dat geldt ook voor het handige bronnenoverzicht en andere functies – zoals het zoeken, vinden en opslaan – van het programma. BOLAS: van harte aanbevolen!” – Gert Vierwind, 27 januari 2020

Over het proefschrift van Vierwind, zie Zin in elke dag.