in 't Wasdom

Toegang tot kennis
oktober 22nd, 2018

Als een Engel in de Bibliotheek van Babel. Over nut en nadeel van de VPN-verbinding

FAQ – Wat is een VPN-verbinding?

Jorge Luis Borges schreef ooit een verhaal over de Bibliotheek van Babel, een oneindige boekentafel die alle denkbare boeken bevat. De eindeloosheid voor een eindig mens. De fantasie van Borges is nog geen realiteit, maar de werkelijkheid lijkt er al wel een beetje op. Er zijn nu al vrij toegankelijke databanken met miljoenen oude en nieuwe e-books: Hathitrust, DBNL, Gutenberg, DOAB en wat al niet meer. De titels uit genoemde databanken (en de hyperlinks naar de vindplaatsen) zijn ook binnen BOLAS beschikbaar.

Wie deze en andere collecties doorzoekt stuit soms op het probleem dat het digitale boek in Nederland niet beschikbaar is. In Amerika is het exemplaar dan vrij van auteursrechten, maar in Nederland niet. Je kan dan natuurlijk je reispapieren pakken om in Los Angeles naar de blues te luisteren en intussen het boek downloaden. Het kan ook anders: met een VPN-netwerk

Een Virtueel Particulier Netwerk is een relatief goedkope manier om je netwerk uit te bouwen naar andere werelddelen. Je kunt dan “doen alsof” je elders bent, dat je op het eiland Tristan da Cunha zit of op IJsland of waar ook in de wereld. Je computer krijgt een IP-adres van de locatie van je keuze. Dit betekent dat je online privacy beter is beschermd. Ook kun je nu boeken downloaden die onder de Amerikaanse of een andere jurisdictie vallen.

Het aanschaffen en gebruiken van een VPN-verbinding is volledig legaal. Door de VPN verbinding wordt de privacy van de internetgebruiker verhoogd. Er zijn ook nadelen. De internetsnelheid neemt af en Google raakt in de war wat betreft je werkelijke locatie. Die afname van de snelheid is afhankelijk van de prijs/kwaliteit verhouding van de gekozen VPN-verbinding. Engelen trekken zich niets aan van fysieke grenzen. En de Engel in de Bibliotheek van Babel trekt zich ook niets aan van de tijdsgrenzen. Hij leest en peinst.