In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis

KNAW-onderwijsprijs voor het profielwerkstuk

Eind mei worden de genomineerden van de KNAW onderwijsprijs bekendgemaakt.  Elk jaar ontvangen VWO-scholen in Nederland een uitnodiging voor de inzending van maximaal drie werkstukken per profiel. Elke school mag met maximaal twaalf profielwerkstukken – drie per profiel – meedoen.

Het beoordelingscriterium is allereerst de wetenschappelijke kwaliteit, geconcretiseerd in:

  • kwaliteit en originaliteit van het onderwerp
  • de (vak)inhoudelijke onderzoeksopzet
  • kwaliteit van de informatieverwerking/conclusie (inzicht) in relatie tot de onderzoeksvraag/vragen
  • verslaggeving en presentatie

Bij ieder aangeleverd werkstuk hoort een aanbevelingsformulier. Daarin beargumenteren leerlingen ingevuld waarom hun docent de prijs verdient en hoe het begeleidingsproces verliep.

Scholen die komend jaar meedoen ontvangen van BOLAS vijf gratis vouchers, want de onderwijsprijs sluit perfect aan bij onze missie en doelstelling. De aanvraag van de leerlingvouchers kan uitsluitend door de PWS-coördinator of (con)rector van de school èn per schoolmail.

Aanvraag KNAW-vouchers