Passie voor informatie & onderzoek

Visie

In een wereld waarin zoekalgoritmes en filterbubbels beïnvloeden wat we vinden en niet vinden, wil BOLAS dat mensen zelf weer de regie in handen nemen. Transparantie is hierbij een kernwoord. BOLAS zal het kritisch vermogen van alle gebruikers van het internet vergroten. Informatie moet beschikbaar, toegankelijk en vindbaar zijn voor iedereen. Dat zijn voorwaarden voor kennis, wijsheid en innovatie. BOLAS voelt zich daarom verantwoordelijk om een bijdrage aan de Open Access-beweging te leveren. Onze ambitie is om het beste online platform voor het leren zoeken, delen en beheren van betrouwbare bronnen te zijn.

Vision

In a world where search algorithms and filter bubbles influence what we can find and cannot find, BOLAS wants people to take things into their own hands again. Transparency is key for that. BOLAS will expand the critical ability of all users of the Internet. Information has to be available, accessible and approachable for everyone. These are basic requirements for knowledge, wisdom and innovation. Therefore, BOLAS feels responsible to contribute to the Open Access-movement. Our ambition is to become the world-leading online platform for learning how to research, share and manage trustworthy sources.

Missie

Bij BOLAS streven we ernaar de beste tools te ontwikkelen om wereldwijd studenten op te leiden tot kritische en goed geïnformeerde burgers. Zo geven we vorm aan de ontwikkeling van de belangrijkste 21-eeuwse informatievaardigheden.

Mission statement

At BOLAS, we strive to invent, develop and provide the most advanced tools to educate students worldwide to become critical and well-informed citizens. By means of this, we shape the development of the most important 21 Century Skills.

Team

Innovatief, jong, onderzoekend & daadkrachtig
BOLAS, Lennart Landsmeer, Steven van der Linden, Thomas de Jong, Marck Wolleswinkel, Renske ter Avest, Jaap de Jong

v.l.n.r.: Lennart Landsmeer, Steven van der Linden, Thomas de Jong, Marck Wolleswinkel, Renske ter Avest (onder), Jaap de Jong (onder)